|   EN

Dnia 14 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się seminarium naukowe pt. ,,Komisja Europejska wobec wyzwań przyszłości”. Organizatorami tego wydarzenia byli: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Oddział Gorzowski Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Odział Gorzowski Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 17:00 od wystąpienia prof. AJP dr hab. Beaty Orłowskiej, która przywitała wszystkich obecnych. Pani dziekan przedstawiła także prelegentki dr Aleksandrę Szczerbę-Zawadę oraz dr hab. Martę Witkowską. Natomiast dr Tomasz Marcinkowski wprowadził zgromadzonych w problematykę dotyczącą Komisji Europejskiej, poruszając m.in. temat relacji UE z Wielką Brytanią po brexicie, czy kształtowania nowego ładu międzynarodowego.

Następnie dr Aleksandra Szczerba-Zawada (Team Europe, AJP, PTSE) przedstawiła priorytety nowej Komisji Europejskiej. Są to nie tylko kwestie polityczno-gospodarcze, jak wzmocnienie pozycji Europy na świecie, czy bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także ważna dla społeczeństwa neutralność klimatyczna. Z kolei dr hab. Marta Witkowska (Team Europe, Uniwersytet Warszawski, PTSE) wyjaśniła, jak Komisja Europejska realizuje cele, które zostały wyznaczone na nową kadencję. Pani profesor podkreśliła, że nastąpiła wyraźna zmiana w aspekcie realizacji priorytetów i teraz wiele projektów konsultuje się z obywatelami, których zdanie jest ważne i uwzględniane w procesie tworzenia aktów prawnych.

W czasie dyskusji moderowanej przez dr. Tomasza Marcinkowskiego i dr. Juliusza Sikorskiego zgromadzeni mieli wiele pytań oraz przedstawili własne opinie na temat przyszłości integracji europejskiej. Zainteresowanie obecnych w sali wzbudziła kwestia odrzucenia neutralności klimatycznej przez Polskę na ostatnim grudniowym szczycie Unii Europejskiej w Brukseli oraz jakie decyzje mogą być podjęte w tej sprawie. Ekspertki zapewniły, że w tym temacie nic nie jest jeszcze przesądzone i wiele wskazuje na to, że nasz kraj może zmienić swoje stanowisko na następnym posiedzeniu zaplanowanym na czerwiec tego roku. Poza klimatem, zgromadzeni pytali także o szczegóły realizacji priorytetów ustalonych przez Komisję Europejską w latach 2019-2024. W związku z tym wywołany został też temat obowiązującej kadencyjności w strukturach europejskich. Dzięki temu według Pani profesor Marty Witkowskiej w Komisji Europejskiej pracują osoby mające nowe pomysły i energię do działania.

Kolejne seminarium naukowe odbędzie się w lutym 2020 r.

Oskar Szatraj

 

Back to top